Pisa Designin Lifestyleshop Aito tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Pisa Design Lifestyleshop Aito

Yhteystiedot:  Matkailutie 312  85100 Kalajoki  

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  

Pisa Design Lifestyleshop Aito / Satu Somero

Oravanpesä 16  85100 Kalajoki

044 – 5678 463

satu.somero@pisadesign.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Satu Somero

Pisa Design Lifestyleshop Aito / Satu Somero

Oravanpesä 16

85100 Kalajoki

044 – 5678 463

satu.somero@pisadesign.fi

2. Rekisteröidyt

 
Asiakkaat, verkkokauppa asiakkaat ja yritysasiakkaat joiden kanssa myyntiä tehty tai tehdään. Potentiaaliset asiakkaat jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yrityksen tuotteita kohtaan.

Asiakkaat, yksityishenkilöistä ne joita laskutetaan ja joille tuotteita toimitettu.  

Pisa Design Lifestyleshop Aidon työntekijät.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Rekisterin pitämisen perusteet:

- Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella (tilaus, osto).

- Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (messuilla kerätty potentiaalisista henkilöistä / yrityksistä)

- Työsuhde

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

- Asiakassuhteen hoitaminen

- Palveluistamme kertominen ja tiedottaminen

- Palkanmaksu

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  

Yhteystiedot:

- Nimi

- Osoite

- Sähköposti

- Puhelinnumero

- Toimitusosoite jos kyse asiakassuhteesta  

Asiakastiedot:

- Tiedot ostetuista tuotteista

Työsuhteessa palkan maksua ja verojen maksua varten tarvittavat tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen satu.somero@pisadesign.fi tai kirjeitse osoitteeseen Pisa Design Lifestyleshop Aito, Oravanpesä 16, 85100 Kalajoki  

- Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

- Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

- Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.   

- Suoramarkkinointikielto  
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

- Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

- Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

- Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  

- Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yht...

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

- Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

- Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai liikkeessä kerätyn lomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Luovutamme tietoja Pisa Design yritykselle asiakassuhteen ylläpitoa varten. Yritys Pisa Design on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.   

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

- Tehden Oy

- My Cashflow Oy

- Posti

- Tilitoimisto

8. Käsittelyn kesto

- Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai kirjanpito lainsäädäntö edellyttää.

- Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan lähettämällä pyynnön poistua listalta vastausviestinä markkinointisähköpostiimme.

9. Henkilötietojen käsittelijät 


Henkilötietoja käsittelee Pisa Designin ja Pisa Design Lifestyleshop Aito Oy:n työntekijät sekä tilitoimistomme ja IT-tuki.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  
 

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot